Hamilton.jpg     Hamilton.jpg
''Magali et Nadia'' par David Hamilton                     ''The Tale of the Elephant and the Hornbill'' traditional, Zambia

Hamilton.jpg     Hamilton.jpg
''Heart of Brightness'' by C.J. Johnston, esq.                     ''Red eye'' according to M. E. Johnston-Viens